Loading...
Награди и лицензи 2018-02-08T14:32:09+00:00

Увеличаването на обемите и мащаба на работа изисква и издaване на нужните сертификати за контрол на качеството и членство в браншови организации.

 • През 2010г. КРИТ ЕООД внедрява и интегрирана система за управление на околната среда с обхват строителство на обществени, промишлени и жилищни сгради по стандарт EN ISO 14001:2004
 • КРИТ ЕООД стана бенефициент по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА по оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” към АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА по схема „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ФАЗА 1, 2” 2007 – 2013 с което се повишим квалификацията и уменията на персонала за по-добро и качествено строителство.
 • От началото на 2008 г. КРИТ ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя по реда на Камарата на строителите в България. Издаденото удостоверение дава на фирмата възможност да изпълнява строежи от първа до пета група – високо строителство, инфраструктурни обекти отнасящи се до изграждането на улични водопроводни и канализационно /клонове и колектори/, пречиствателни станции, трафопостове и трасета с захранващи кабели /ВН, СН и НН/ касаещи енергийни-електронни съобщителни мрежи и съоръжения, както и изграждането на топлопроводи и газопроводи.
 • През Юли 2007 г КРИТ ЕООД получи сертификат за разработена и внедрена система за управление на условията на труд с обхват строителство на обществени, промишлени и жилищни сгради по стандарт OHSAS 18001:2002.
 • Във връзка с контрола на качеството КРИТ ЕООД е сертифицирана и по ISO 9001:2000 от есента на 2008 г.

Сградите на КРИТ ЕООД са получили признание и в редица браншови конкурси:

 • Избирателната комисия на 22-рата международна награда за строителство (Награда на Новото Хилядолетие) връчвана от Editorial Ofice в сътрудничество с Лидерския Търговски клуб ( клуб на бизнесмените с 7000 члена от 120 страни) проведена в Мадрид, Испания през Октомври 2010 избра КРИТ ЕООД за победител. Управителят на компанията също така получи златен медал за Бизнес Отличие като личностно признание за неговата работа.
 • Асоциацията – OMAC Otherways Management Клуб-Париж провежда ежегоден международен конкурс, като победителят за 2010 в категория „качество и найдобро търговско име  е  КРИТ ЕООД. Престижната награда е връчена на Г-н Румен Иванов в Женева, Швейцария през месец Декември  лично от президента на OMAC Г-н Табет.
 • През 2008 г собственикът и управител на фирмата получи престижната награда „Личност на годината в строителния бранш” за приноса си към изграждането на съвременния облик на столицата.
 • Последните години номинации в конкурса „Сграда на годината”  в различни категории, получиха: South Park Bar&Dinner, Azimuth, Casa Di Vista, Amarige.
 • Годишна награда „Славяна” за принос в подкрепата на съвременното българско изобразително изкуство;
 • Награда от Община „Триадица”  за подкрепа при реализирането на социално значими каузи и общественозначими проекти, за партньорство по отношение на развитието и подобряване  качеството на живот в района.